วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เกมส์สนุกมุขสอนเลข

เกมสนุกมุขสอนเลข(ตอน 1)
ตอน : ฝึกทักษะด้วยเกม
ผู้เขียน นายเสรี ทองลอย นักศึกษาปริญญาโทสาขาคณิตศาสตรศึกษา
สถาบันราชภัฏพระนคร
ที่ปรึกษา ผ.ศ.ดร.สมวงษ์ แปลงประสพโชค

คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจ ความจำ มีการนำไปใช้ และที่สำคัญต้องคิดและแก้ปัญหาเป็น จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องฝึกทักษะบ่อย ๆ เด็ก ๆ จึงเบื่อ ผลการสำรวจว่าเด็กต้องการครูคณิตศาสตร์แบบไหน พบว่าเด็กในระดับประถมศึกษาต้องการครูที่สอนสนุก สอนเข้าใจ ใจดี
ผมได้มีโอกาสคลุกคลีกับเด็ก ๆ ในการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ผมพบว่าเด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมคิดและแก้ปัญหาได้ยาวนานถึง ครั้งละ 3 ชั่วโมงโดยไม่เบื่อได้ตลอด 2 วัน 1 คืน
ผมเคยทดลองจัดกิจกรรมให้เด็กเรียนคณิตศาสตร์ในภาคฤดูร้อนวันละ 5 ชั่วโมงเป็นเวลา 10 วัน พบว่าเด็ก ๆ สามารถเรียนคณิตศาสตร์ได้ทั้งวัน ผมรู้สึกเแปลกใจที่เด็กอยากมาโรงเรียนภาคฤดูร้อนที่ผมดำเนินกิจกรรม ผมวิเคราะห์ดูกิจกรรมที่ผมทำว่าอะไรเป็นสิ่งดึงดูดใจเด็ก ผมคิดว่านั่นเป็นเพราะเรามีมุขสนุกมาสอดแทรกเกือบทุกชั่วโมงทำให้เด็กสนุกบ้าง หัวเราะบ้าง ตื่นเต้นบ้าง ทำให้เด็กไม่เบื่อผมจึงคิดจะเผยแพร่กิจกรรมเหล่านี้ให้ครูนำไปใช้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์บ้าง
ใช้แล้วดีไม่ดีอย่างไร หรือมีมุขดี อย่าลืมส่งมาแลกเปลี่ยนกับผมบ้างนะครับ
ผมขอขอบพระคุณ ล่วงหน้า ผมจะขอแนะนำไปเรื่อย ๆ ทีละชุดตามแต่ว่าผมจะมีเวลา
และอารมณ์ เพราะงานเขียนเป็นเรื่องที่ผมเพิ่งฝึกหัด

เกมต่อภาพปริศนา
อุปกรณ์
1.แผ่นภาพตัดเป็นส่วนเท่ากับจำนวนโจทย์ซึ่งด้านหลังเขียนคำตอบไว้
2.แผ่นที่วางภาพซึ่งมีโจทย์
จุดประสงค์
1.เพื่อฝึกทักษะการ บวก ลบ คูณ หาร
2. เพื่อฝึกความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
วิธีเล่น 1. ครูแจกแผ่นภาพและกระดาษโจทย์ให้กับนักเรียน 6 – 7 คนต่อ 1 ชุด
2. ทีมใดที่ต่อภาพเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
3. เมื่อมีทีมชนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยน อุปกรณ์กัน แล้วเริ่มแข่งใหม่
หมายเหตุ อุปกรณ์อาจทำได้ง่ายโดยให้หาซื้อจิ๊กซอว์ราคาถูก หรือขอลูก หลาน ศิษย์ ที่เล่นเบื่อแล้วก็ได้

ไม่มีความคิดเห็น: