วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

เพลงคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย
เพลง ลองนับดูสิ


นิ้ว นิ้ว นิ้ว นิ้วมือมีข้างละห้า


สองมือรวมกันเข้ามา นับนิ้วนั้นหนาได้เท่าไหร


ฉันนับได้สิบนิ้วเอย

ไม่มีความคิดเห็น: